Myčka a plnič KEG sudů

Nabídka myček a plničů KEG sudů


 Slouží k mytí běžně znečištěných KEG sudů a následně jejich plnění alkoholickými i nealkoholickými nápoji.                                                    Stroje řady NM KEG jsou plně automatické a jsou vyráběny v celonerezovém provedení.                                                                           Funkčnost je ověřena vyhodnocením dat kontrolního zařízení DataKeg.


Popis myček a plničů KEG sudů


Celý proces mytí a plnění je řízen pomocí programovatelného řídícího systému typu SIEMENS SIMATIC S7, který je umístěn v nerezovém rozvaděči.                    Mytí probíhá v několika krocích

1. vytlačení zbytku starého nápoje ze sudu na kanál
2. pulsující výstřik míchané vody
3. pulsující výstřik mycího prostředku
4. pulsující výstřik horké vody až do nulové vodivosti
5. sterilizace parou
6. profuk sudu a následné tlakování CO2
    - plnění sudu probíhá pomocí cejchovaného a kalibrovaného průtokoměru a je rozdělen do několika fází
    - velký důraz je věnován sterilitě tohoto procesu, a to sterilizaci plnící hlavy parou před a po každém naplněném sudu
7. mytí armatury naplněného sudu horkou vodou
8. ostřik armatury naplněného sudu dezinfekčním prostředkem

TYP                                             VÝKON                                                        PROVEDENÍ STROJE
NM KEG 15                                 15 sudů za hodinu                                        poloautomat
NM KEG 30                                30 sudů za hodinu                                       automat
NM KEG 60                                60 sudů za hodinu                                       automat
NM KEG 120                               120 sudů za hodinu                                      automat 


Další informace


Hlavní části stroje
mycí stanice (počet dle požadovaného výkonu)
stanice pro výdrž mycího prostředku
plnící stanice
ventilové bloky pro každou aktivní pozici
přítlak sudu (nad každou aktivní pozicí)
transport sudů
propojovací deska
průtokoměr
elektrický rozvaděč
ovládací panel