KEG technologie

Kompletní linky KEG

Technologické celky k procesu mytí, plnění, uzavírání, označování, kontrole, dopravě a manipulaci s KEG sudy.

Předmyčky

Slouží k předmytí vnitřního povrchu běžně znečištěných KEG sudů a tím ke zlepšení procesu mytí.

Myčka a plnič KEG sudů

Slouží k mytí běžně znečištěných KEG sudů a následně jejich plnění alkoholickými i nealkoholickými nápoji..

Myčky vnějšího povrchu KEG sudů

Slouží k mytí vnějšího povrchu běžně znečištěných KEG sudů.