Kompletní linky KEG

Nabídka kompletních KEG linek


Technologické celky k procesu mytí, plnění, uzavírání, označování, kontrole, dopravě a manipulaci s KEG sudy. 


Popis kompletních KEG linek


Linky KEG lze uspořádat variabilně, dle potřeb zákazníka.

Příklady možného uspořádání:
               - lineární
               - do "L"
               - do "U"


Další informace


Hlavní části stroje 

předmyčka, typ NM KEG
myčka vnějšího povrchu, typ MG
myčka a plnička, typ NM KEG
uzavíračka
označovací zařízení
kontrolní váha
obraceč, typ NMO
dopravníky