Předmyčky

Nabídka předmyček KEG sudů


Slouží k předmytí vnitřního povrchu běžně znečištěných KEG sudů a tím ke zlepšení procesu mytí.


Popis předmyček KEG sudů


TYP                            VÝKON                              PROVEDENÍ STROJE
NM KEG 15                15 sudů za hodinu             poloautomat
NM KEG 30               30 sudů za hodinu            automat
NM KEG 60               60 sudů za hodinu            automat
NM KEG 120              120 sudů za hodinu           automat 


Další informace


Provedení Automat:                                                                                                                                                                                                    proces najetí sudu, mytí a výjezd sudu z předmyčky je plně automatický.